Üldandmed koormustesti kohta

Maksimaalse füüsilise töövõime all mõeldakse uuritava võimet sooritada teatud aja jooksul tööd, sellise intensiivsusega, millega saavutatakse hapniku maksimaalne tarbimine. Hapniku tarbimine töötavate lihaste poolt, järk-järgult tõuseb vastavalt koormusele.

Siiski inimese organism suudab kompenseerida suurenenud hapnikutarbimist vaid mingi piiri saavutamiseni. Maksimaalset hapnikukogust, mida organism on võimeline utiliseerima, tõusva koormuse ajaühiku jooksul, nimetatakse hapnikupiiriks või maksimaalseks hapnikutarbimiseks.

Kui maksimaalse hapnikutarbimise saavutamisele järgneb füüsilise koormuse tõstmine, ei suuda organism enam tagada vajaliku hapnikukoguse saamist. Sellest tulenevalt, tekib uuritaval järsk  väsimus, mis ei luba tal tööd edasi teha. Koormustesti eesmärgiks ongi antud piiri leidmine.

On olemas mitu koormustesti liiki (veloergomeetri peal):

  • Mitmeastmeline koormus; üheastmeline koormus tuleneval põhiainevahetusest suurusest
  • Üheastmeline koormus (Astrandi test)
  • Kaheastmeline koormus (PWC 170)
  • Kolmeastmeline koormus („Rootsi“ test)

Mitmeastmeline koormus

Läbiviimise metoodika:

Teostatakse EKG istuvas asendis, seejärel algab koormusperiood. Koormus tõuseb astmete kaupa, sammuga 25 või 50 Vt. Iga astme kestvus peab olema 3-5 minutit stabiilse seisundi saavutamiseks (Steady state). Proovi lõpetakse uuritava submaksimaalse südamelöökide sageduse (SLS) saavutamisel (75-85% ealisest maksimumist), või kui tekivad kliinilised või elektrokardiograafilised, proovi lõpetamise kriteeriumid.

Koormuse ajal teostatakse EKG ning fikseeritakse arteriaalset vererõhku. Seejärel teostatakse puhkeperioodi ajal veel üks EKG.

Kaheastmeline koormus (PWC 170)

Läbiviimise metoodika:

Teostatakse EKG istuvas asendis, seejärel uuritaval palutakse üksteise järel teostada kaks mõõduka intensiivsusega koormust, mis on jagatud 3-minutiliste puhkeintervallidega. Iga koormus kestab 4-5 minutit. Esimese astme koormuse raskuseaste määratakse tabelite järgi, arvestades SLS tugevusest esimese koormuseastme ajal. Füüsiline töövõime  PWC 170 proovi ajal, on selline füüsilise koormuse võimsus, mille ajal SLS saavutab 170 lööki/minutis. 170 lööki/minutis SLS valik, määratakse sellega, et SLS 100-110 kuni 170-180 lööki/minutis, iseloomustab kardiopulmonaalse süsteemi optimaalse funktsioneerimise tsooni, koormuse ajal. Füüsilist töövõimet südame löögisagedusel, mis on võrdne 170 lööki/minutis (PWC 170) arvestatakse valemi järgi: PWC 170 : М1+( М2-М1) * ( 170-SLS1) / ( SLS2-SLS1 ).

Edasi, arvestades saadud PWC 170 tähendusega, hinnatakse füüsilist töövõimet.

Leave a Reply