Translatsioon

Translatsioon ehk valgu süntees on molekulaargeneetiliste põhiprotsesside kolmas osa. Sellele eelnevad DNA süntees ehk replikatsioon ja RNA süntees ehk transkriptsioon. Translatsiooni käigus rakud loovad ja taastoodavad valke.

Translatsioon on mitmeastmeline protsess, mille toimumisel läheb vaja mRNAd, erinevaid tRNA molekule, ensüüme ning energiaallikana ATP-d ja GTP-d.

Translatsioon toimub tsütoplasmas ribosoomides.

mRNA-s olevad nukleotiidid on U – uratsiilA – adeniinG – guaniinC – tsütosiin. mRNAlt loetakse translatsiooni käigus nukleotiide kolme kaupa. Ühte nukleotiidikolmikut nimetatakse koodoniks ning sellele vastab üks konkreetne aminohape, mis tRNA abil ribosoomi kohale transporditakse. Translatsioon algab initsiaatorkoodonist (AUG) ja lõpeb stoppkoodoniga (UGA, UAA või UAG – neile ei vasta ükski aminohape).

Translatsiooni osad:

1. Transkriptsioonis valminud mRNA ühineb ribosoomiga (ribosoomil on väiksem ja suurem alamüksus).

2. mRNA alguskoodoniga seostub esimene tRNA (AUG) molekul, mille otsas on konkreetsele koodonile vastav antikoodon (UAC). Mistahes tRNA molekul saab seostuda mRNA-ga komplementaarsusprintsiibi alusel: C on ühenduses G-ga (nii DNA-l kui RNA-l) ja A on ühenduses U-ga (RNA-l) või T-ga (DNA-l). Juhul kui ribosoomi sattunud tRNA antikoodon ei saa ühineda vastava mRNA koodoniga, siis see lihtsalt väljub ribosoomist.

3. Esimese mRNA-ga ühinenud tRNA küljes olev aminohape (oranž), seotakse teise tRNA küljes oleva aminohappega (punane). Ühinenud aminohapete vahel tekib peptiidside ja teise tRNA küljes on nüüd dipeptiid (kahest aminohappest koosnev ühend).

4. tRNA nihkub koos temaga seotud mRNA-ga ribosoomi suhtes edasi. Nüüd saab uus tRNA pääseda ribosoomi.

5. mRNA-ga seostub uus tRNA molekul, mille antikoodon on mRNA koodoniga komplementaarne.

6. Punktid 3,4 ja 5 jätkuvad kuni jõutakse stoppkoodonini. Stoppkoodoniga seostub ensüüm, mis lahutab translatsioonis osalenud komponendid: tRNA, mRNA ja sünteesitud valgu (täpsemalt polüpeptiidi).

See on universaalne protsess, mis toimub nii eukarüootides, kui ka prokarüootides, kuid protsessides on erinevused, nt osalevad erinevad ensüümid.

Kasutatud kirjandus:

Sarapuu. T, Kallak. H (1997). Bioloogia gümnaasiumile I osa

Allott. A, Mindroff. D (2014). Biology.

Valgusüntees

Translatsioon

Leave a Reply