Tegevusvõimekuse tõstmine õpiveebi sisu loomiseks

Projekti kirjeldus

Käesoleva projekti eesmärk on tõsta ühingu võimekust luua tasuta kättesaadavat kvaliteetset sisu silmaring.ee portaalis. Selle tulemusena lisatakse veebi uusi õppetükke iganädalaselt, seda nii internetist kokku toodud, kui ise toodetud materjali näol.

Peamiste tegevustena värbame uusi vabatahtlikke suurendades inimeste koguarvu organisatsioonis, korraldame neile koolitusi, rakendame inimesed veebisisu loomises ning loome süsteemi kvaliteedi jätkusuutlikkuse tagamiseks pärast projektiperioodi lõppu.

Probleem ja lahendus

Eestis pole kõikidel õpilastel ühesugune juurdepääs kvaliteetsele haridusele. Seda kinnitavad eksamitulemuste pingeread – osades koolides on õppetase madal. Samuti fakt, et Eestis on keskkooli mittelõpetajaid üle 10%, s.o 1500 noort igal aastal, millest tekkiv rahaline kahju kokku on üle 100 miljoni euro aastas (allikas). Probleemi võimendab asjaolu, et paljude õpilaste jaoks on rasked reaalained ja alates käesolevast õppeaastast tuleb kõikidel gümnaasiumilõpetajatel sooritada riiklik matemaatikaeksam. 

Ehitame tasuta kvaliteetse sisuga õpiveebi MTÜ mudelil ja kaasame selle loomisse Eesti õpilased, õpetajad ja teised haridushuvilised. Õppekava on mahukas (1.-12. klassini on 10 000 teemat) ning kriitilise massi veebisisu loomiseks tuleb kaasata suur hulk inimesi.

Projekti tulemus

Projekti lõpuks oleme regulaarse protsessi tasuta kättesaadava kvaliteetse sisu loomiseks. Selleks oleme kaasanud uusi vabatahtlikke, koolitanud nad välja filminduse, sisu loomise ja veebis õppimise teemades, hankinud oma videotehnika, rakendanud sisu tagasiside ja kvaliteedikontrolli süsteemi.

Projekti rahastab summas 7383,04€ siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. (Rohkem infot http://kysk.ee/taotlusvoorud/ah14)

Leave a Reply