Nuputamisülesanded

Ülesanne 1

Teie ees on malelaud ning selle kõrval 8 merekivi, mille sees on peidus iidne kuri vaim. Kuri vaim vallandub juhul, kui vähemalt kaks merekivi on malelaual samal joonel horisontaalselt, vertikaalselt või diagonaalselt.
Teie ülesanne on merekivid malelauale paigutada selliselt, et iidne kuri vaim kividest välja ei pääseks ja rannarahvast kimbutama ei hakkaks.

Vastus:

Siin on kaks lahendusvarianti. Millel on pööramisest tulenevalt 4 variatsiooni.

Tavaliselt lahendatakse ülesanne katsetamisega. Aga võimalik on kasutada ka loogikat. Me teame, et iga kivi peab olema eraldi reas vertikaalselt ja horisontaalselt. Samuti me teame, et 4 kivi peab olema valgel ruudul ja 4 mustal ruudul.

Ülesanne 2

Teie ees on kalake, kes ujub vastuvoolu. Kalake on aga väsinud ja tahaks pärivoolu ujuda.
Teie ülesanne on kalakest aidata ning muuta vaid kolme tiku asukohta nii, et kala saaks vooluga samas suunas ujuda.

Vastus:

Ülesanne 3

Teil on kasutada paber, mis on jaotatud kaheksaks ruuduks. Igal ruudul on numbrid 1-8 (mõlemal pool samad numbrid).
Teie ülesanne on paber kokku voltida selliselt, et kõik numbrid oleksid üksteise alla järjestatud. Number 1 kõige pealmine ja number 8 kõige all. Voltida võib vaid mööda jooni, st ruute kolmnurkadeks vm kujunditeks voltida ei tohi.

Vastus:

Lahenduskäike on mitmeid. Üks neist on järgmine:

  • Võta paber ette selliselt nagu ülaltoodud pildil.
  • Voldi paber vertikaalselt keskelt kokku nii, et 4 on 1 peal, 7 on 8 peal jne.
  • Voldi allesjäänud neljane ruudustik horisontaalselt keskelt kokku. Nii, et 5 läheb 4 peale ja 6 läheb 7 peale.
  • Volditud paberi keskel on koos 4 ja 5. Voldi need koos number 6 peale. Välimine paber koos 1 ja 2ga jäävad paigale.
  • Voldi 1 ja 2 paksema osa peale.

Ülesanne 4

Kohalik kalamees tahtis teha hästi püüdvat kalavõrku. Välja aga tuli hoopis veider muster, mida näete allpool.
Teie ülesanne on ära lugeda, mitu ruutu on selles mustrifragmendis.

Vastus:

Mustris on kokku 24 ruutu.

Loe edasi