Sissejuhatus orgaanilisse keemiasse

Orgaaniline keemia

Orgaanilist keemiat nimetatakse mõnikord süsinikühendite keemiaks. See tuleb süsiniku erilistest omadustest, mis teistel elementidel puuduvad. Süsinik on endaga võimeline moodustama väga pikki püsivaid ahelaid. Orgaanilised ühendid on keemiliste ainete klass, mille molekulides esinevad lühemad või pikemad süsiniku aatomitest moodustunud ahelad.

Süsiniku sidemete arv molekulis

Süsinik annab endaga kui ka teiste elementidega orgaanilistes ühendites kovalentseid sidemeid, kuid siin on erinevaid võimalusi nende loomiseks:

 1. neli üksiksidet
 1. kaks üksiksidet ja üks kaksikside
 1. üks üksikside ja üks kolmikside
 1. kaks kaksiksidet

Kindlasti panid tähele, et milline side ka poleks loodud, jääb sidemete arv konstantseks. Süsinik moodustab alati neli kovalentset sidet. Küllaltki levinud veaks orgaanilise keemiaga alustanutel on sidemete arvu vale märkimine ühenditesse. Süsinik ei ole võimeline moodustama rohkem ega vähem sidemeid kui neli. Allpool toodud joonisel on näha, et keskmisel süsinikul on viis „kriipsu“ ehk sidet, mida ei saa tekkida. Seetõttu on punane rist süsiniku peal.

Teiste oluliste elementide sidemete arvud

Ainuüksi süsiniku sidemete arvu teadmisest ei piisa. Paljudes orgaanilistes ühendites on süsinik moodustanud sidemeid vesiniku, hapniku ja lämmastikuga.

 1. Vesinik on võimeline moodustama ühte üksiksidet.
 2. Hapnik moodustab kaks sidet. Võimalusi on kaks: üks kaksikside või kaks üksiksidet.
 3. üks kaksikside b) kaks üksiksidet
 4. Lämmastik moodustab üldiselt kolm sidet.

*Neljanda sideme saab lämmastik moodustada vaba elektronpaari abil omandades ise positiivse laengu.

Hea mnemotehniline võte sidemete arvu meelde jätmiseks on NOH321 reegel. Lämmastik moodustab kolm sidet (N=3), hapnik kaks (O=2), vesinik ühe (H=1).

Valemid ja struktuurid

Vaatame valemite ja struktuuride kirja panekut etanooli näitel.

 1. Molekulvalem

Näitab aine koostist, kui palju ja milliste elementide aatomeid on molekulis. Näiteks C2H6O – siin on kõik elemendid kokku loetud ning arvuga näidatud.

 1. Täielik ehk klassikaline (tasapinnaline) struktuurivalem

Näitab, millised aatomid ja milliste sidemetega on omavahel ühendatud.

 1. Lihtsustatud struktuurivalem

Näitab, millised aatomid ja milliste sidemetega on omavahel seotud. Süsiniku ja vesiniku vahel olevaid sidemeid ei näidata.

 1. Graafiline struktuurivalem

Orgaanilise ühendi lihtsustatud üleskirjutus, milles süsiniku aatomeid ja nendega seotud vesiniku aatomite sümbolid on ära jäetud. Iga „nurk“ tähistab süsinikku

 1. Ruumiline mudel

Püüab anda ettekujutust molekuli ruumilisest ehitusest. Antud näites on vesiniku aatomid valged, süsiniku aatomid sinised ja hapniku aatomid punased.

Kordamisharjutus

 1. Millise mnemotehnilise võtte abil on võimalik meelde jätta sidemete arvusid lämmastiku, hapniku ja vesiniku korral?
  1. NOH432
  2. NOH321
  3. NOH456

Õige vastus: b

Leave a Reply