KES JOOVAD KÕIGE ROHKEM KOHVI? KONTORITÖÖTAJAD, RIIGITÖÖLISED VÕI ETTEVÕTJAD ?

Alusta hommikut kohviga

Tööinimesed vast teavad, et kohvita tööpäeva alustada ei ole mõistlik ega võimalik ning kohvipaus üheskoos kolleegidega on tööpäeva üks parematest osadest. Päeva jooksul tarbitud kohvi kogus on suuresti sõltuvuses aga sellest, millise ameti esindajad me oleme – ning sugugi ei tarbi kõige enam kohvi vaid kontoritöötajad.

Suurbritannias läbi viidud uuringust selgus (mõnevõrra loogiliselt), et kõige suuremad kohvijoojad on stressirikaste ametite esindajad: suurimad kohvisõltlased on ajakirjanikud, kellel on tihedalt kannul politseinikud ja õpetajad. Seejuures selgus, et kõigist 10 000st uuringust osalenust lausa 85% joob päevas vähemalt kolm tassi kohvi ning 70% usub, et ilma kohvita nad oma tööülesandeid hästi teostada ei suudaks. Samuti tuli uuringust välja, et mehed joovad kohvi veidi enam kui õrnema soo esindajad.

Millest aga tuleneb see, et mõni amet eeldab suuremat kohvitarbimist kui teine? Uuringu läbiviijate sõnul võib põhjus peituda nii teatud ametitega kaasas käivast kõrgendatud nõudmistest kui ka hilistest töötundidest, mis on sageli seotud ületöötamise ja töötajate puudusega. Oleme ju kõik kuulnud noortest reporteritest, kes veel hilistel õhtutundidel allikaid kätte üritavad saada, näinud väsinud politseipatrulle öisel ajal söögikohtades keha kinnitamas ning õpetajaid enne koolitundide algust paaniliselt kontrolltöid parandamas. Ehkki stress nende ametite esindajatel on kõrge, annab kohv neile energiat tööülesannetega hakkama saamiseks ning aitab tänu aju serotoniinitaseme tõstmisele ka muremõtetega paremini hakkama saada.

Suurimad kohvitarbijad ametikohtade kaupa on:

  1. Ajakirjanikud ja meediavaldkonna töötajad
  2. Politseiametnikud
  3. Õpetajad
  4. Torulukksepad ja kaubandustöötajad
  5. Meditsiiniõed ja meditsiinitöötajad
  6. Ettevõtete juhtivtöötajad
  7. Telefonimüügi operaatorid
  8. IT-töötajad
  9. Jaemüügi töötajad
  10. Sõidukijuhid

Leave a Reply