Kasutustingimused

Veebilehe sisu

Veebilehel silmaring.ee on keelatud lisada sisu, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega või rikuvad kolmandate isikute õigusi, ei vasta headele tavadele, on solvavad, sisaldavad reklaami, levitavad valet, halvustavad põhjendamatult teisi isikuid vms. Silmaring MTÜ-l on õigus kasutajate lisatud sisu kustutada või reprodutseerida ja levitada koos autori nimega. Veebilehel olevad õppetunnid on abistavad materjalid, mis ei asenda kohustusliku õppekava omandamist.

Kasutaja andmed

Andmete sisestamisega silmaring.ee kasutajaks registreerimisel annab kasutaja Silmaring MTÜ-le kõik õigused nende andmete kogumiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, kasutamiseks, pakkumiste ja muu informatsiooni saatmiseks, edastamiseks kolmandatele osapooltele jne.

Õpetajate hindamine

Hindamise näol on tegemist vaba ühiskonna võimalusega esitada avalikult oma seisukohti. Tuleb meeles pidada, et tabelis toodud koondhinne on subjektiivsete hinnangute aritmeetiline keskmine. See võib olla mõjutatud hindajate hetkemeeleolust, viimasest hindest selles aines, sotsiaalsest survest jne. Kas hindaja ka tegelikult on (olnud) selle õpetaja õpilane, ei kontrollita. Et tuua esile parimad õpetajad, näitab tabel vaid koondhindeid üle 3.5.