Hapniku avastamine


Teaduses on olnud palju inimesi, kelle tööd pole õiglaselt tunnustatud. Sama kehtib Rootsi keemiku Carl Wilhelm Scheele kohta. Scheele (1742-1786) avastas juba 1772. aastal hapniku, kuid tema teadustöö avaldamine lükkus mõned aastad edasi. Selle ajaga oli üks Briti teadlane, Joseph Priestley (1733-1804), jõudnud samuti eraldada hapnikku. Tema avastused avaldati enne. Scheele eluajal teda hapniku avastamise eest ei tunnustatud. Tänapäeval omistatakse avastuse au enamasti kas ainult Priestleyle või Scheelele ja Priestleyle mõlemale.

Viisid, kuidas need teadlased hapniku õhust eraldasid, on erinevad. Scheele leidis, et hõõguv mangaandioksiid eraldab mingisugust gaasi. Ta püüdis selle väiksesse kotikesse ja kutsus seda „tuleõhuks“, sest gaas tekitas kokkupuutel kuuma tuhaga vägevaid sädemeid. Reaktsioonivõrrandina näeb Scheele eksperiment välja säärane:

2 HgO(s) 2 Hg() + O2(g)

Joseph Priestley märkas juba 1771. aastal, et suletud purgis olev hiir kukub ühel hetkel kokku. Hiir aga suutis toibuda, kui Priestley piparmündioksa purki libistas. Ta taipas, et piparmünt teeb midagi, et õhku värskendada. Sellest avastusest kirjutas ta oma sõbrale Benjamin Franklinile, kus ta väljendas lootust, et tema avastusele tuginedes võiksid inimesed lõpetada nii paljude puude maha raiumise.

Joonis 1. Priestley katsed hiirtega.

 Hapniku eraldas Priestley esmakordselt 1774. Aastal, kui ta kasutas suurt kumerläätse, et suunata päikesevalgus elavhõbeoksiidi tükile. Ta täheldas, et eralduv gaas on „tavalisest õhust“ 5-6 korda parem. Priestley leidis, et tuli põleb selles gaasis palju paremini kui tavatingimustes ning hiir on suuteline elama vähemalt neli korda kauem. Priestley proovis ka ise hapnikku hingata ning kirjeldas, et tema hingamine muutus selle tagajärjel väga kergeks ja vaevatuks.

Hapniku avastamine võimaldas teadlastel mõista rakuhingamist ja fotosünteesi, mis on ühed elu alustalad. Lisaks on hapnik väga oluline kemikaalide ja metallide tootmisel kui ka meditsiinis. Avastus võimaldas kõikides nendes valdkondades edasist arengut.

Kasutatud allikad:

Joseph Priestley

Hapniku avastamisest

Lühike ülevaade hapniku avastamisest

Joseph Priestly ja hapniku avastamine

Leave a Reply