Sünnipäeva luuletus

Täna tõusen hästi vara,
mul on sünnipäev,
päike paistab,aknal sära,
mul on sünnipäev.

Lilled noogutavad aasal,
mul on sünnipäev,
linnud rõõmsalt siristavad,
mul on sünnipäev.

Pajud maani kummarduvad,
mul on sünnipäev,
tuule pehme musi põsel,
mul on sünnipäev.

Meri laksudes loob viisi,
mul on sünnipäev,
kajakad tiibu lehvitavad,
mul on sünnipäev.

Eemalt mägedestki kostub,
kaja kaikuv hääl,
mul on täna sünnipäev..

https://luuletus.ee/luuletused/13-Sünnipäev

Loe edasi

Nuputamisülesanded

Ülesanne 1

Teie ees on malelaud ning selle kõrval 8 merekivi, mille sees on peidus iidne kuri vaim. Kuri vaim vallandub juhul, kui vähemalt kaks merekivi on malelaual samal joonel horisontaalselt, vertikaalselt või diagonaalselt.
Teie ülesanne on merekivid malelauale paigutada selliselt, et iidne kuri vaim kividest välja ei pääseks ja rannarahvast kimbutama ei hakkaks.

Vastus:

Siin on kaks lahendusvarianti. Millel on pööramisest tulenevalt 4 variatsiooni.

Tavaliselt lahendatakse ülesanne katsetamisega. Aga võimalik on kasutada ka loogikat. Me teame, et iga kivi peab olema eraldi reas vertikaalselt ja horisontaalselt. Samuti me teame, et 4 kivi peab olema valgel ruudul ja 4 mustal ruudul.

Ülesanne 2

Teie ees on kalake, kes ujub vastuvoolu. Kalake on aga väsinud ja tahaks pärivoolu ujuda.
Teie ülesanne on kalakest aidata ning muuta vaid kolme tiku asukohta nii, et kala saaks vooluga samas suunas ujuda.

Vastus:

Ülesanne 3

Teil on kasutada paber, mis on jaotatud kaheksaks ruuduks. Igal ruudul on numbrid 1-8 (mõlemal pool samad numbrid).
Teie ülesanne on paber kokku voltida selliselt, et kõik numbrid oleksid üksteise alla järjestatud. Number 1 kõige pealmine ja number 8 kõige all. Voltida võib vaid mööda jooni, st ruute kolmnurkadeks vm kujunditeks voltida ei tohi.

Vastus:

Lahenduskäike on mitmeid. Üks neist on järgmine:

  • Võta paber ette selliselt nagu ülaltoodud pildil.
  • Voldi paber vertikaalselt keskelt kokku nii, et 4 on 1 peal, 7 on 8 peal jne.
  • Voldi allesjäänud neljane ruudustik horisontaalselt keskelt kokku. Nii, et 5 läheb 4 peale ja 6 läheb 7 peale.
  • Volditud paberi keskel on koos 4 ja 5. Voldi need koos number 6 peale. Välimine paber koos 1 ja 2ga jäävad paigale.
  • Voldi 1 ja 2 paksema osa peale.

Ülesanne 4

Kohalik kalamees tahtis teha hästi püüdvat kalavõrku. Välja aga tuli hoopis veider muster, mida näete allpool.
Teie ülesanne on ära lugeda, mitu ruutu on selles mustrifragmendis.

Vastus:

Mustris on kokku 24 ruutu.

Loe edasi

Üldandmed koormustesti kohta

Maksimaalse füüsilise töövõime all mõeldakse uuritava võimet sooritada teatud aja jooksul tööd, sellise intensiivsusega, millega saavutatakse hapniku maksimaalne tarbimine. Hapniku tarbimine töötavate lihaste poolt, järk-järgult tõuseb vastavalt koormusele.

Siiski inimese organism suudab kompenseerida suurenenud hapnikutarbimist vaid mingi piiri saavutamiseni. Maksimaalset hapnikukogust, mida organism on võimeline utiliseerima, tõusva koormuse ajaühiku jooksul, nimetatakse hapnikupiiriks või maksimaalseks hapnikutarbimiseks.

Kui maksimaalse hapnikutarbimise saavutamisele järgneb füüsilise koormuse tõstmine, ei suuda organism enam tagada vajaliku hapnikukoguse saamist. Sellest tulenevalt, tekib uuritaval järsk  väsimus, mis ei luba tal tööd edasi teha. Koormustesti eesmärgiks ongi antud piiri leidmine.

On olemas mitu koormustesti liiki (veloergomeetri peal):

  • Mitmeastmeline koormus; üheastmeline koormus tuleneval põhiainevahetusest suurusest
  • Üheastmeline koormus (Astrandi test)
  • Kaheastmeline koormus (PWC 170)
  • Kolmeastmeline koormus („Rootsi“ test)

Mitmeastmeline koormus

Läbiviimise metoodika:

Teostatakse EKG istuvas asendis, seejärel algab koormusperiood. Koormus tõuseb astmete kaupa, sammuga 25 või 50 Vt. Iga astme kestvus peab olema 3-5 minutit stabiilse seisundi saavutamiseks (Steady state). Proovi lõpetakse uuritava submaksimaalse südamelöökide sageduse (SLS) saavutamisel (75-85% ealisest maksimumist), või kui tekivad kliinilised või elektrokardiograafilised, proovi lõpetamise kriteeriumid.

Koormuse ajal teostatakse EKG ning fikseeritakse arteriaalset vererõhku. Seejärel teostatakse puhkeperioodi ajal veel üks EKG.

Kaheastmeline koormus (PWC 170)

Läbiviimise metoodika:

Teostatakse EKG istuvas asendis, seejärel uuritaval palutakse üksteise järel teostada kaks mõõduka intensiivsusega koormust, mis on jagatud 3-minutiliste puhkeintervallidega. Iga koormus kestab 4-5 minutit. Esimese astme koormuse raskuseaste määratakse tabelite järgi, arvestades SLS tugevusest esimese koormuseastme ajal. Füüsiline töövõime  PWC 170 proovi ajal, on selline füüsilise koormuse võimsus, mille ajal SLS saavutab 170 lööki/minutis. 170 lööki/minutis SLS valik, määratakse sellega, et SLS 100-110 kuni 170-180 lööki/minutis, iseloomustab kardiopulmonaalse süsteemi optimaalse funktsioneerimise tsooni, koormuse ajal. Füüsilist töövõimet südame löögisagedusel, mis on võrdne 170 lööki/minutis (PWC 170) arvestatakse valemi järgi: PWC 170 : М1+( М2-М1) * ( 170-SLS1) / ( SLS2-SLS1 ).

Edasi, arvestades saadud PWC 170 tähendusega, hinnatakse füüsilist töövõimet.

Loe edasi