Translatsioon

Translatsioon ehk valgu süntees on molekulaargeneetiliste põhiprotsesside kolmas osa. Sellele eelnevad DNA süntees ehk replikatsioon ja RNA süntees ehk transkriptsioon. Translatsiooni käigus rakud loovad ja taastoodavad valke.

Translatsioon on mitmeastmeline protsess, mille toimumisel läheb vaja mRNAd, erinevaid tRNA molekule, ensüüme ning energiaallikana ATP-d ja GTP-d.

Translatsioon toimub tsütoplasmas ribosoomides.

mRNA-s olevad nukleotiidid on U – uratsiilA – adeniinG – guaniinC – tsütosiin. mRNAlt loetakse translatsiooni käigus nukleotiide kolme kaupa. Ühte nukleotiidikolmikut nimetatakse koodoniks ning sellele vastab üks konkreetne aminohape, mis tRNA abil ribosoomi kohale transporditakse. Translatsioon algab initsiaatorkoodonist (AUG) ja lõpeb stoppkoodoniga (UGA, UAA või UAG – neile ei vasta ükski aminohape).

Translatsiooni osad:

1. Transkriptsioonis valminud mRNA ühineb ribosoomiga (ribosoomil on väiksem ja suurem alamüksus).

2. mRNA alguskoodoniga seostub esimene tRNA (AUG) molekul, mille otsas on konkreetsele koodonile vastav antikoodon (UAC). Mistahes tRNA molekul saab seostuda mRNA-ga komplementaarsusprintsiibi alusel: C on ühenduses G-ga (nii DNA-l kui RNA-l) ja A on ühenduses U-ga (RNA-l) või T-ga (DNA-l). Juhul kui ribosoomi sattunud tRNA antikoodon ei saa ühineda vastava mRNA koodoniga, siis see lihtsalt väljub ribosoomist.

3. Esimese mRNA-ga ühinenud tRNA küljes olev aminohape (oranž), seotakse teise tRNA küljes oleva aminohappega (punane). Ühinenud aminohapete vahel tekib peptiidside ja teise tRNA küljes on nüüd dipeptiid (kahest aminohappest koosnev ühend).

4. tRNA nihkub koos temaga seotud mRNA-ga ribosoomi suhtes edasi. Nüüd saab uus tRNA pääseda ribosoomi.

5. mRNA-ga seostub uus tRNA molekul, mille antikoodon on mRNA koodoniga komplementaarne.

6. Punktid 3,4 ja 5 jätkuvad kuni jõutakse stoppkoodonini. Stoppkoodoniga seostub ensüüm, mis lahutab translatsioonis osalenud komponendid: tRNA, mRNA ja sünteesitud valgu (täpsemalt polüpeptiidi).

See on universaalne protsess, mis toimub nii eukarüootides, kui ka prokarüootides, kuid protsessides on erinevused, nt osalevad erinevad ensüümid.

Kasutatud kirjandus:

Sarapuu. T, Kallak. H (1997). Bioloogia gümnaasiumile I osa

Allott. A, Mindroff. D (2014). Biology.

Valgusüntees

Translatsioon

Loe edasi

Taaskasutamine rõivatööstuses

Rõiva- ja tekstiilitööstus, koos jalanõude sektoriga, on märkimisväärne majanduslik jõud maailmas. See on suuruselt viies tööstusvaldkond, kus töötab kuni 40 miljonit inimest üle maailma: neist 19 miljonit töötavad Hiinas, 2,7 miljonit Euroopa Liidus ja 400 000 Suurbritannias (v.a jaemüük) – umbes sama palju kui lennundus- ja autotööstuse sektorites kokku. 

  Riiete valmistamine aga on energiamahukas ning kogu protsessi läbinud rõivas reostab maad ja õhku palju. Näiteks kulub ühe paari teksade valmistamiseks 8000 liitrit vett. Sinna alla kuulub ka materjali värvimiseks kuluv vee hulk, mis pärast protsessi läbimist on äärmiselt mürgine ning keskkonnale kahjulik. Õnneks on sellele lahendus leitud ning on välja töötatud tehnoloogia Dry-Dye, mis ei kuluta tilkagi vett riide värvimiseks.

(Pildi viide)

  Tekstiilitööstuses kasutatakse kahest allikast pärinevat kiudu. Esimene on looduslik kiud, mille alla kuulub palju erinevatest allikatest materjale, peamised on aga puuvill ja vill. Teiseks on sünteetilised kiud, mis on peamiselt naftast pärit, aga on ka looduslikke sünteetilisi kiude. Üks huvitav on Lyocell, mis pärineb puidust.

  Puuvill on taim, mida inimene kasvatab nagu vilja. Tema peamised levikualad on troopika ja sub-troopika. Puuvillast saab väga head kiudu, millest omakorda saab valmistada riiet. 2,4%-il kogu maailma põllumaast kasvatatakse puuvilla, samas kulub puuvilla kasvatamiseks 6,2% kogu maailmas kasutatavast pestitsiididest. Pestitsiidide kasutamisega kaasneb aga põhjavee reostamine ning loodusliku tasakaalu hävimine. Õnneks on maailmas uueks trendiks saamas ökoloogiline puuvill, mille kasvatamiseks ei kasutata toksilisi pestitsiide ning kogu tootmisprotsess on dokumenteeritud. Paljud firmad on võtnud oma toodangusse ainult orgaanilise puuvilla. Isegi näiteks H & M Hennes & Mauritz AB (H&M) on teinud endale väga tähtsaks orgaanilise puuvilla kasutamise. Nad on nimelt maailma juhtivaim firma orgaanilise puuvilla kasutamises.

  T-särgi jõudmine poodi eeldab mitmeid etappe: puuvilla kasvatamine, kiudest riide moodustamine, värvimine, õmblemine ning lõpuks transport. See on äärmiselt ressursimahukas protsess ning ühe särgi ökoloogiline jalajälg on väga suur.  

  Riideid õmmeldakse enamasti suurtes tehastes Aasias. Sealsete tehaste töö- ja tootmisolud on alles hiljaaegu saanud suurt tähelepanu. 2013. aasta 24. aprillil varises kokku tehas Dhakas, kus üle 1000 inimese sai surma. Selle päeva mälestamiseks korraldatakse nüüd iga aasta inside-out päeva, mille käigus kutsutakse inimesi riideid pahempidi kandma, et teadvustada inimestele, kust nende riided pärit on ning mis oludes need riided on valmistatud

(vaata lisaks).

(Pildi viide)

 Eesti disainer Reet Aus, kes valmistas 2014. a laulu- ja tantsupeo särgid, tegeleb tootmises tekkivate jäätmetega. Nimelt, riiete valmistamise eelduseks on suur kangas, millest lõigatakse välja sobivad tükid. Nagu ette võib kujutada, siis ei saa kangast ära kasutada 100%. Selles protsessis tekib jääke üüratult ning need visatakse lihtsalt ära – enamasti satuvad jäägid kas põletusse või prügimäele. Reet Ausil on aga ühe tehasega Bangladeshis kokkulepe, et nendest ülejääkidest õmmeldakse tema disainitud riideid.

 (vaata lisaks)

2013. aastal läks Eestis prügimäele või põletusse 14 000 tonni riideid, see teeb 11 kg ühe elaniku kohta. Aastal 2008 olid samad numbrid 17 000 tonni ja 12,7 kg inimese kohta. Nagu sellest statistikast järeldada võib, on riiete ära viskamine Eestis vähenenud. Samas näiteks Suurbritannias sattus 2013. aastal prügilatesse kuni miljon tonni tekstiilijäätmeid, arvutuslikult kuskil 30 kg elaniku kohta. Olukord on veel hullem Hong Kongis, kus iga päev satub prügilasse 253 tonni tekstiilijäätmeid.  

   Lahendusi, mida kõige selle materjali hulgaga teha on küll erinevaid, aga siiski veel vähe. Eestis on väga populaarne korduvkasutamine, mis tähendab toote kasutamist uuesti samal eesmärgil ja ilma toodet muutmata. Korduvkasutamisega tegelevad poeketid nagu Humana ja Uuskasutuskeskus, kes ise koguvad riideid, sorteerivad need ning siis panevad tagasi müüki. Selline tegevus on ka mujal maailmas küllaltki populaarne. Ehkki see pole parim lahendus, sest riided ei kao kuhugi, pikendab korduvkasutamine toodete eluiga. Lõpuks aga jõuab enamik riidetooteid ikka kas põletusjaama või prügimäele. Nagu alguses kirjeldatud, siis on riidekiud hästi erinevad. See on suureks probleemiks taaskasutuses. 

  Taaskasutus on toote kasutamine teises tootes. Teine toode võib olla ka sarnane algsele, aga materjal millest ta tehtud on, töödeldakse vahepeal ümber. Lahti võetud kiud kaotab aga oma esialgseid omadusi ning uue toote saamiseks on vaja rohkem algmaterjali ehk kasutatud riideid. Selleks, et saada sama liiki kiudusid ühte kohta, kasutatakse enamasti ikkagi inimtööjõudu. Sorteerimiskeskus on olemas Humana Eestil, mis asub Sakus, kus sorteeritakse igapäevaselt umbes tonn riideid. Kiud, mis on tehtud naftast, näiteks polüester, saab 100% taaskasutada. Selleks saadetakse materjal tehastesse, kus kiud sulatatakse üles ning siis toodetakse uus kiud. Puuvilla kiudusid saab ka taaskasutada, aga selleks peab vanadele kiududele uusi juurde segama. Näiteks on Itaalias tehas, mis sellega tegeleb.

(Vaata lisaks)

   Paljud riidefirmad on võtnud endale eesmärgiks muutuda keskkonnasõbralikumaks ning samas ka jätkusuutlikumaks. Näiteid on juba palju ning maailm on muutumas ka kiirmoe suhtes tõrjuvamaks. Rohkem tegeletakse riiete parandamisega ja ostetakse pikema elueaga riideid. On ka olemas üks uus huvitav liikumine – riiete rentimine. Üks Hollandi firma pakub teksapükse rendile. Selle sees on garantiiremont ning tagastamisvõimalus ja ka uute vastu vahetamine. Selline süsteem tagab, et need teksad ei satu prügimäele, sest jõuavad kindlasti müüjale tagasi.

  Nagu näha, siis tekstiili ja rõivatööstust ootavad ees huvitavad ajad. Üha rohkem on hakatud tähelepanu pöörama jätkusuutlikusele ja jäätmete vähendamisele. Lahendusi, mida teha kõigi nende riietega, mis maailmas olemas on, otsitakse igapäevaselt. Üritatakse luua sümbioose teiste tööstusharudega ning ka leida täiesti uusi lahendusi.

Loe edasi