Alküünidele nimetuste andmine ja valemite koostamine


Alküünid

Alküünid on süsivesinikud, kus süsiniku aatomite vahel on vähemal üks kolmikside.

Toodud on orgaaniline ühend, kus kahe süsiniku vahel on kolmikside. Pane kindlasti tähele, et süsinikul on neli sidet ehk neli „kriipsu“.

Valemite koostamine

Kõige lihtsamaks alküüniks on etüün, mida kasutatakse näiteks keevitamisel, kuna etüün-hapniku leegis tõuseb temperatuur 3000 °C-ni.

Pikemate ahelate korral tuleb arvestada, et kindlasti ei saa ühel süsinikul olla kahte kolmiksidet.

Kõrvalahel ei saa olla kohe selle süsiniku küljes, kus on kolmikside. Meie näites vasakult poolt teine süsinik omab juba nelja sidet. Viiendat sidet ta juurde võtta ei saaks.

Alküünidele nimetuste andmine

Alküünidele nimetuste andmisel kehtivad varasemalt õpitud reeglid. Kolmiksidet tähistab nimetuse lõpus liide –üül, mis kirjutatakse samasse kohta võrreldes alkeenidega.

Alküünidele nimetuse andmist vaatame näite varal, mis sisaldab kõrvalahelaid ja kordseid sidemeid.

  1. Esmalt tuleb kindlaks teha funktsionaalrühmad, kuna see määrab paljudel juhtudel, kust otsast tuleb süsinikahelat hakata nummerdama. Meie näites on kaks kolmiksidet ja üks kaksikside.
  2. Nummerdame peaahela nii, et kaksik- ja kolmiksidemed saaksid võimalikult väikese numbri.
  3. Teeme kindlaks kõrvalrühmad ja nende asukoha. Kokku on meil kolm erinevat kõrvalrühma.
  4. Nimetuse andmist alustame kõrvalrühmadest ja arvestame tähestikulist järjekorda  5-etüül-5-kloro-3-metüül
  5. Paneme kirja peaahela pikkuse  5-etüül-5-kloro-3-metüülokt
  6. Viimasena paneme kirja kordsete sidemete asukohad ja tunnuslõpud. Kirja panekul arvestame tähestikulist järjekorda ilma eesliiteta (antud juhul eesliide „di“) 5-etüül-5-kloro-3-metüülokt-3-een-1,6-diüün.

Kordamisharjutus

  1. Vali vastusevariantide seast õige nimetus.
  1. 5-etüül-2,5-dimetüülhept-2-üün
  2. 5-etüül-2,5-dimetüülhept-5-üün
  3. 5-etüül-2,5-dimetüülhept-3-üün

Õige vastus: c

Leave a Reply