Alkoholidele nimetuste andmine ja valemite koostamine

Alkoholid

Alkoholid on ained, mille molekulis süsiniku aatomi juures asuv vesinik on asendatud hüdroksüülrühmaga (-OH). Nimetuses näitab selle rühma olemasolu liide –ool.

Toodud on orgaaniline ühend, kus ühe sideme küljes on –OH rühm. Teiste sidemete küljes võivad olla vesiniku aatomid kui ka teiste elementide aatomid. Kõige lihtsamad alkoholid koosnevad süsinike, vesinike ja hapnike aatomitest.

Valemite koostamine

Valemite koostamise aluseks võetakse alkaani ahel, kus vesiniku aatom asendatakse –OH rühmaga.

Asendada võib mitu vesiniku aatomit korraga ja nende asukohale piiranguid ei ole.

Alkoholidel nimetuste andmine

Alkoholidele on nimetusi võimalik anda nomenklatuuri põhjal kahel viisil: me ei soovi –OH rühma nimetuses näidata; -OH rühma asukoht näidatakse nimetuses.

Summaarse valemi korra pole teada –OH rühma asukoht. Võtame näitena metanooli valemi, mille nimetuse saab tuletada alkaani nimetustest.

CH4 metaan CH3OH metanool

Valemitest on näha, et üks vesinik on alkoholi nimetuses vähem, st seal on toimunud asendus –OH rühmaga. Nimetuse puhul on näha, et lisandunud on liide –ool ja nimetuses on üks „a“ täht vähem (metan+ool).

Paljudel juhtudel on oluline näidata –OH rühma asukoht süsinikahelas, kuna sama elemendilise koostisega ühenditel, kuid need asuvad erinevates kohtades, määrab ühendi omadusi.

  1. Esmalt teeme kindlaks, millised kõrvalrühmad on meie ühendis, kuna see määrab nummerdamise järjekorra.
  2. Nummerdama hakkame nii, et –OH rühm saaks võimalikult väikese numbri.
  3. Teeme kindlaks kõrvalrühmade asukoha.
  4. Nimetuse andmist alustame kõrvalrühmadest (v.a –OH rühm). Meie näites on kaks metüülrühma, mille näitamisel nimetuses tuleb kasutada eesliidet „2 – di“. Metüülrühmad asuvad teise ja kuuenda süsiniku juures. Neljanda süsiniku juures asub etüülrühm. Kõrvalrühmad peavad olema tähestikulises järjekorras, kusjuures eesliiteid ei tohi arvestada  4-etüül-2,4-dimetüül
  5. Paneme kirja süsinikahela pikkuse  4-etüül-2,4-dimetüülnonaan
  6. Viimasena läheb kirja –OH rühma asukoht  4-etüül-2,4-dimetüülnonaan-3-ool.

Kordamisülesanne

  1. Vali vastusevariantide seast õige nimetus.
  1. 4-etüülnonaan-2-ool
  2. 4-etüülnonaan-7-ool
  3. 4-etüülnonaan-3-ool

Õige vastus: 3

Leave a Reply